23 April 2020

Ciri-Ciri Komik

Ciri-ciri Komik

     Sebagaimana halnya dengan buku bacaan fiksyen dan non-fiksyen, komik mempunyai beberapa ciri sehingga dapat dibezakan dengan karya sastera yang lain. Antara ciri-ciri komik adalah seperti berikut :

1. Cerita disampaikan melalui illustrasi dan teks.
Hal ini tentu berbeza dengan karya fiksi dan nonfiksi yang lain yang menyampaikan cerita dengan teks penulisan.

2. Bersifat Alamiah
Komik dapat membuat pembaca mengalami secara emosi ketika membaca komik. Pembaca seperti ikut berperanan dan terlibat dalam komik dan menjadi watak utamanya. Pembaca akan merasai sensasi seperti berada di dunia komik tersebut.

3. Bahasa Pertuturan
Komik tidak pernah menggunakan bahasa yang sukar untuk di fahami, bahkan komik tidaklah terlalu berat cara penyampaian penulisannya. Dalam komik, bahasa yang digunakan biasanya adalah bahasa baku, bahasa daerah, bahasa negara itu sendiri yang dibicara hari-hari.

4. Bersifat Adiwira
Isi kandungan cerita yang terdapat di dalam sebuah komik akan membuat pembacanya mempunyai rasa seperti mereka adalah adiwira di dalam cerita tersebut.

5. Pengenalan Watak
Watak dalam komik biasanya menggunakan rujukan karekteristik manusia sehingga watak haiwan atau raksasa juga di suntik perwatakan manusia sehingga pembaca lebih mudah mengerti karakteristik watak-watak yang terlibat dalam penceritaan komik tersebut.

6. Menyajikan Humor
Humor yang tersaji dalam komik akan memudahkan pembaca memahami penceritaan komik secara kekal. Karena humor yang dipertontonkan tersebut sering terjadi dalam masyarakat.

Rujukan Link :
-https://pelayananpublik.id/2020/02/02/apa-itu-komik-pengertian-ciri-dan-jenisnya/

0 Komentar Berani:

Post a Comment